Kas tai?

SODINAM – naujausia „Gyvosios Planetos“ socialinė iniciatyva, kuria siekiame atkreipti žmonių dėmesį į miškų, augalų svarbą šių dienų ekosistemoje ir prisidėti prie jų išsaugojimo, įveisimo bei atkūrimo.
Į šią akciją jungiamės kaip iniciatyvūs, idėją palaikantys asmenys, šeimos, vietinės bendruomenės, ugdymo įstaigos… Kviečiame ir raginame visus kitus socialinius judėjimus bei panašias iniciatyvas kartu sodinti miškus, parkus, kurti ir puoselėti mūsų aplinką.
Apie sodinimo talkas, miškų, parkų valymą, kuriuose galime dalyvauti kaip savanoriai, visuomenė žino dar labai mažai, todėl mūsų pagrindinis tikslas yra prisidėti prie to, kad miškai, parkai, visa augmenija, jų išteklių apsauga, atkūrimas būtų mūsų visų reikalas,kad į tai būtų įtraukiama kuo didesnė visuomenės dalis.

Akcijos „SODINAM“ tikslai:
  • kasmet kartu su kitais bendraminčiais pasodinti naujų medelių visoje Lietuvoje, padėti urėdijoms, parkams, privačių miškų bei žemių savininkams organizuoti medžių sodinimo talkas;
  • padėti regioniniams ir nacionaliniams Lietuvos parkams organizuoti ir tvarkyti apleistas parkų ir miškų teritorijas;
  • prisidėti prie miškų bei parkų atsodinimo, auginimo, mažinant oro ir aplinkos taršą;
  • skatinti žmonių bei Lietuvos bendruomenių pilietinį, socialinį aktyvumą, sąmoningumą, bendruomeniškumą kartu sodinant medžius bei kitus augalus;
  • ypatingą dėmesį skirti vaikų bei jaunimo sąmoningumo bei įgūdžių, susijusių su gamtosauga, formavimui bei jų puoselėjimui.
Vizija

Kiekvienas kasmet pasodina po medį Žemei.